Strategirealisering forutsetter god ledelse. I Varde Hartmark har vi flere tiårs erfaring med lederutvikling. Tradisjonelt har lederutvikling handlet om å istandsette ledere til å forstå seg selv.  I Varde Hartmark mener vi at lederutvikling handler om to ting: Å skape bedre økonomiske resultater, og å skape mer motiverte medarbeidere. Dette handler ikke bare om ledelsesteori, men om ledelsespraksis. Derfor har vi satt sammen team med mennesker som har ekte og reell ledererfaring i alle prosjektene våre. På den måten forstår vi din situasjon som leder, og vil være i stand til å gi deg så rask og effektiv utvikling som mulig. VH360™ er et unikt digitalt verktøy som gir lederen selv, toppledelse og HR fortløpende og hands-on oppfølging av lederutviklingen. Verktøyet er basert på forskningen til Cummings & Worley om vellykket ledelse og organisasjonsutvikling, og Varde Hartmarks IRAS-metodikk(strategirealisering) som fokuserer ledernes rolles innen endring, utvikling, medarbeiderskap og resultatoppnåelse. Verktøyet fokuserer på å gi tilbakemeldinger som virker og utvikler leders evner som resultatskaper.  

VH360™ måler ledernes evne til å skape resultater
Kartlegger lederne etter åtte ulike lederroller som på ulikt vis er sentrale for å skape resultater og samhandling
Fokuserer på gapet mellom viktighet og etterlevelse
Dette sikrer unik tilpasning og økt relevans i tilbakemeldingen til leder
Genererer tydelige tilbakemeldinger og tilrettelegger for grundig egenevaluering
Rapportene er unikt tilpasset hver enkelt leder og løfter frem forbedringsområder
Kan anvendes både på individ-, gruppe- og virksomhetsnivå
Dette gir grunnlag for tilpassede tiltak for ulike deler av organisasjonen
Previous
Next

VH360™ skiller seg fra andre 360-evalueringer ved at undersøkelsen baserer resultatene på en komplementær vurdering av to dimensjoner, viktighet og etterlevelse. Det gjennomføres altså en gapsanalyse i stedet for absolutte, subjektive vurderinger. Basert på våre erfaring etter gjennomføring av flere tusen lederevalueringer er vår klare oppfatning at de beste og mest relevante resultatene kan utledes i form av gapsanalyser mellom opplevd viktighet og etterlevelse. Man har også muligheten til å sammenligne resultatene med liknende virksomheter. Brukergrensesnittet har svært god funksjonalitet og brukervennlighet for respondenter. Man får så en automatisk rapport, både for individer og ledergrupper, med intuitiv og grafisk fremstiling. Rapporten inneholder og løfter frem prioriterte forbedringsområder.

Under ser dere noen av aktørene vi har gjennomført ledervaluering hos:

Vil du høre mer om VH360 TM? Vår partner, Marianne Bjarstad, har mange års erfaring med lederutvikling, blant annet fra sin tid som toppleder i BikBok.

Marianne Bjarstad

Partner
Tlf: +47 905 40 372
mb@vardehartmark.no

Grunde Fredriksen

Founding Partner
Tlf: +47 909 26 942
gf@vardehartmark.no

Strategirealisering forutsetter god ledelse. I Varde Hartmark har vi flere tiårs erfaring med lederutvikling. Vi mener vi at lederutvikling handler om to ting: Å skape bedre økonomiske resultater, og å skape mer motiverte medarbeidere. VH360™ er et unikt digitalt verktøy som gir lederen selv, toppledelse og HR fortløpende og hands-on oppfølging av lederutviklingen. Verktøyet er basert på forskningen til Cummings & Worley om vellykket ledelse og organisasjonsutvikling, og Varde Hartmarks IRAS-metodikk(strategirealisering) som fokuserer ledernes rolles innen endring, utvikling, medarbeiderskap og resultatoppnåelse. Verktøyet fokuserer på å gi tilbakemeldinger som virker og utvikler leders evner som resultatskaper.  

VH360™ måler ledernes evne til å skape resultater
Fokuserer på gapet mellom viktighet og etterlevelse
Genererer tydelige tilbakemeldinger og tilrettelegger for egenevaluering
Kan anvendes både på individ-, gruppe- og virksomhetsnivå
Previous
Next

VH360™ skiller seg fra andre 360-evalueringer ved at undersøkelsen baserer resultatene på en komplementær vurdering av to dimensjoner, viktighet og etterlevelse.

 

Basert på vår erfaring etter gjennomføring av flere tusen lederevalueringer er vår klare oppfatning at de beste og mest relevante resultatene kan utledes i form av gapsanalyser mellom opplevd viktighet og etterlevelse.

 

Man har også muligheten til å sammenligne resultatene med liknende virksomheter. Brukergrensesnittet har svært god funksjonalitet og brukervennlighet for respondenter. Man får så en automatisk rapport, både for individer og ledergrupper, med intuitiv og grafisk fremstiling. Rapporten inneholder og løfter frem prioriterte forbedringsområder.

 

Under ser dere noen av aktørene vi har gjennomført lederevaluering hos:

Vil du høre mer om VH360 TM? Vår partner, Marianne Bjarstad, har mange års erfaring med lederutvikling, blant annet fra sin tid som toppleder i BikBok.

Marianne Bjarstad

Partner
Tlf: +47 905 40 372
tm@vardehartmark.no

Terje Uthusli

Partner
Tlf: +47 901 25 606
tu@vardehartmark.no