Strategi-utvikling
Strategiutvikling

Vi jobber hele tiden med virksomheter for å identifisere forbedringspotensial og utvikle strategier som skal sikre fremtidig vekst. Vår metode baserer seg på utvikling av fremtidsbilder, som er et svært effektivt verktøy i strategiutviklingsprosessen. Bare se filmen under.

Teknologiutviklingen påvirker konsumenter og kunder. Hvordan møter din bedrift denne utfordringen, og hvordan vil det påvirke dere i fremtiden? Vi kan blant annet bistå dere på følgende områder:

Interessent-analyse
Hvilke interessenter kan knyttes til din virksomhet og ditt virksomhetsområde, og hvilke krav og forventninger stilles av disse? Vi hjelper deg med å gjøre riktige prioriteringer i fremtiden.
Inntektskilder
I en tid hvor utviklingen går fortere enn noensinne, er det å kartlegge eksisterende inntektsstrømmer, og å identifisere potensielle nye, blant det viktigste du kan gjøre i strategiprosessen.
Utviklings-planer
Hvilken retning bør virksomheten ta for å møte fremtidige behov innen deres sektor? Og hvilke tiltak er nødvendige for å møte fremtidens utfordringer?
Eiendoms-utvikling
Hva skal til for å lykkes med by- og eiendomsutvikling? Vi har lang erfaring med å identifisere ulike suksessfaktorer, og å tydeliggjøre mål og ambisjoner.
Interesse-konflikter
Vi hjelper deg med å identifisere mulige interessekonflikter som kan oppstå i virksomheten, og beskrive hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre eller håndtere disse.
Previous
Next
Interessentanalyse
Hvilke interessenter kan knyttes til din virksomhet og ditt virksomhetsområde, og hvilke krav og forventninger stilles av disse? Vi hjelper deg med å gjøre riktige prioriteringer i fremtiden.
Inntektskilder
I en tid hvor utviklingen går fortere enn noensinne, er det å kartlegge eksisterende inntektsstrømmer, og å identifisere potensielle nye, blant det viktigste du kan gjøre i strategiprosessen.
Utviklingsplaner
Hvilken retning bør virksomheten ta for å møte fremtidige behov innen deres sektor? Og hvilke tiltak er nødvendige for å møte fremtidens utfordringer?
By- og eiendomsutvikling
Hva skal til for å lykkes med by- og eiendomsutvikling? Vi har lang erfaring med å identifisere ulike suksessfaktorer, og å tydeliggjøre mål og ambisjoner.
Interessekonflikter
Vi hjelper deg med å identifisere mulige interessekonflikter som kan oppstå i virksomhete, og beskrive hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre eller håndtere disse.
Previous
Next

Varde Hartmark har kraftige verktøy og strategimodeller for ledere som ønsker å posisjonere eget selskap for effektiv drift og fremtidig vekst. Våre analytikere og rådgivere hjelper anerkjente og fremoverlente bedrifter med å utvikle fremtidsbilder og beslutningsstøtte for utvikling av strategier.   Vi har en variert stab, hvor alle har sine spesialfelt. Dette gir oss muligheten til å levere unike strategier og planer for akkurat din virksomhet. Alt med skreddersøm.

Under ser du noen av prosjektene vi har utført på strategiutvikling. Trykk på bildene for å lese kundehistoriene.

Kontakt oss for en prat

Våre partnere og konsulenter har ulike spesialfelt, og er alltid interessert i å diskutere problemstillinger knyttet til sitt fagområde. Under ser du hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål om strategiutvikling.

Grunde Fredriksen

Founding Partner
Tlf: +47 909 26 942
gf@vardehartmark.no

Terje Male

Daglig leder og Managing Partner
Tlf: +47 909 19 399
tm@vardehartmark.no