Strategirealisering
Strategi-realisering

Alle virksomheter har strategier og virksomhetsplaner for årene som kommer. Problemene oppstår gjerne når strategien skal settes ut i livet. Vet du hvordan du skal realisere strategien og få en effektiv istandsetting? Når vi jobber med strategirealisering, utvikler vi systemer som sørger for at alle i bedriften er kjent med strategien, milepælene og retningen. Det gjør vi ved å forenkle, tilgjengeliggjøre og istandsette på en effektiv måte. I Varde Hartmark jobber det strategispesialister som har dette som sitt fag og fremste interessefelt. Sammen kan vi få planene deres til å fly!

Under ser du noen av prosjektene vi har utført på strategirealisering. Trykk på bildene for å lese kundehistoriene.

Kontakt oss for en prat

Våre partnere og konsulenter har ulike spesialfelt, og er alltid interessert i å diskutere problemstillinger knyttet til sitt fagområde. Under ser du hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål om strategirealisering.

Grunde Fredriksen

Founding Partner
Tlf: +47 909 26 942
gf@vardehartmark.no

Terje Male

Daglig leder og Managing Partner
Tlf: +47 909 19 399
tm@vardehartmark.no