Organisasjons-utvikling
Organisasjonsutvikling

Går din organisasjon i utakt og opplever ledelsen strekk i laget? Er det behov for tydeligere organisering, rolleavklaring, eller trenger dere hjelp til å utvikle en prestasjonskultur basert på kontinuerlig forbedring? Dette er et landskap vi i Varde Hartmark stortrives i. Gjennom nesten 90 år har vi hjulpet bedrifter og organisasjoner gjennom omstillingsprosesser, med stor suksess. Dette er situasjoner vi kan hjelpe i:

Organisering
Hvilken kompetanse har dere, hvordan er ressursene fordelt, og hvordan bør dere organiseres for å sikre lønnsomhet og bærekraft i organisasjonen?
Rolleavklaring
Utydelige strukturer i organisasjonen gir mindre effektive prosesser. Tydelig avklaring av de ulike avdelinger og ansattes roller er et viktig steg mot vekst og lønnsomhet.
Lederutvikling
Noen ganger er det behov for å samle troppene for å kunne dra videre i riktig retning. Vår lederutviklingsprogram, VH360™ gir klare føringer og konkrete forbedringspunkter.
Previous
Next
Organisering
Hvilken kompetanse har dere, hvordan er ressursene fordelt, og hvordan bør dere organiseres for å sikre lønnsomhet og bærekraft i organisasjonen?
Rolleavklaring
Utydelige strukturer i organisasjonen gir mindre effektive prosesser. Tydelig avklaring av de ulike avdelinger og ansattes roller er et viktig steg mot vekst og lønnsomhet.
Lederutvikling
Noen ganger er det behov for å samle troppene for å kunne dra videre i riktig retning. Vår lederutviklingsprogram, VH360™ gir klare føringer og konkrete forbedringspunkter.
Previous
Next

Vi har blant annet spesialkompetanse på den populære lederevalueringsmodellen 360 Lederevaluering, og har videreutviklet denne i en heldigital variant, som i tillegg til å måle den tradisjonelle viktighet, også måler etterlevelse. Les mer om verktøyet her. Under ser du et lite utvalg av bedriftene og organisasjonene vi har bistått innen organisasjons- og lederutvikling. Trykk på bildene for å lese om prosjektene:

Under ser du noen av prosjektene vi har utført på organisasjons- og lederutvikling. Trykk på bildene for å lese kundehistoriene.

Kontakt oss for en prat

Våre partnere og konsulenter har ulike spesialfelt, og er alltid interessert i å diskutere problemstillinger knyttet til sitt fagområde. Under ser du hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål om organisasjonsutvikling.

Kjartan T. Laupstad

Partner
Tlf: +47 936 42 489
ktl@vardehartmark.no

Terje Male

Daglig leder og Managing Partner
Tlf: +47 909 19 399
tm@vardehartmark.no