Varde Hartmark mest verdi

1. november 2016

Varde Hartmark skaper mest verdi

Varde Hartmark er selskapet innen management consulting som skaper mest verdi, og er også blant landets tre mest attraktive å samarbeide med.

Varde Hartmark er det selskapet innen management consulting som skaper mest verdi, og er også blant landets tre mest attraktive konsulentmiljøer å samarbeide med. Det viser Konsulentguidens årlige undersøkelse blant 642 kjøpere av konsulenttjenester.


Gjennom 20 år har Konsulentguiden utarbeidet analyser og statistikk over norsk konsulentbransje. Konsulentguiden er også arrangør av Konsulentprisen, i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke og Kapital. Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i perioden februar til april 2016. Under ser du grafer hentet ut fra Konsulentguidens rapport for 2016.


Varde Hartmark blir rangert langt bedre enn alle andre tjenesteleverandører når det kommer til å gi verdiskapning.


Respondentene ble spurt i hvilken grad tjenesteleverandørene bidro til verdiskapning i virksomheten. Indekser opp mot 50 tilsvarer mindre verdiskapning enn forventet, mens verdier opp mot 100 kan tolkes som at verdiskapningen er mer enn dobbelt så mye som utgifter tilsvarer i konsulenthonorarer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin