Tekst: Grunde Fredriksen, Founding Partner, Varde Hartmark

Hvis det verst tenkelige inntreffer, hva gjør du da?

Å ha sett for seg utenkelige scenarioer på forhånd kan være nyttig hvis krisen faktisk inntreffer.

To kraftige, men atletiske karer smyger seg gjennom buskene. Nedenfor dem ligger vannet blått og stille. De stopper opp og lytter mens de kikker på hverandre. Etter sekunder nikker den ene til den andre, og de fortsetter bevegelsene ned mot vannet. De bærer tunge rykksekker. Den enes ryggsekk hekter seg fast i kratt, og med stor besluttsomhet rykkes sekken ut av krattet. Mannen snur seg irritert bakover som for å kjefte på krattet.

 

Den absolutte stillheten de har følt på i hele dag sitter i kroppen. I bilen snakket de om hvor lite trafikk det var på veiene. Hvor få folk som var å se og hvor lenge de to ukene med koronabasert unntakstilstand hadde virket på dem allerede.

 

En blanding av adrenalin og samvittighet hadde på en måte lammet kroppen, i hvert fall skapt en form for nummenhet hos den ene av dem. Han hadde i flere dager slitt med sin egen tvil, men ikke sagt noe om det til den andre. Den andre var uansett av den stille sorten og hadde ikke en personlighet som innbød til småsnakk. Tvert imot. Han hadde alltid virket som en maskin som verken stoppet opp, undret eller nølte.

 

Uansett tvil: Oppgaven de hadde fått var ikke til å misforstå. Og umulig ikke å klare. Og det var ikke et reelt alternativ ikke å gjennomføre.

 

De velger den adkomsten ned til vannet som er dekket av mest vegetasjon. I en liten bukt nederst i den sørøstlige delen av Tyrifjorden setter de seg på huk. De åpner hver sin sekk. To tiliters plastkanner trekkes frem fra hver sekk og korkene skrus av. De to mennene heller innholdet fra kannene sine rolig ut i drikkevannskilden til hundretusener av nordmenn.

 

Tenk deg følgende scenarioer:

  1. Ingen blir syke, men vannet er udrikkelig i en uke
  2. En del blir syke, vannet er udrikkelig i én måned
  3. Mange blir syke, vannet er udrikkelig i seks måneder

 

Hva skjer etter én, 6 og 12 måneder dersom de ulike scenarioene finner sted?

Noe av det mest meningsfulle bedriftsledere kan gjøre i disse dager, er å simulere også de usannsynlige scenarioene egen bedrift kan bli rammet av, slik at forsvarsverkene som bygges mot virkningene av koronapandemien blir så sterke som mulig.

Gi et vink dersom du ønsker en god rådgiver å snakke med.

 

Vi har flere erfarne kriseledere i Varde Hartmark.

Varde Hartmark – Kriseledelse siden 1928.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin