Tekst: Grunde Fredriksen, Founding Partner, Varde Hartmark

13. mars 2020

Har du inntrykk av at verden raser sammen rundt deg?

Vi har lang erfaring med krisehåndtering, og har en verktøykasse som kan hjelpe deg.

På kontoret til Varde Hartmark sitter ledere som alle har navigert store selskaper og organisasjoner gjennom kriser. Avstanden mellom stolene er større enn vanlig og på bordet står en flaske antibac. Det er spesielle dager. Dager som i flere bransjer vil kreve tydelig ledelse og handling.


– De aller fleste vil få tøffe tak fremover og det er fort gjort å føle seg alene som leder. Vi har erfaring fra krisesituasjoner fra tidligere lederjobber, og vi har identifisert fem tiltak som kan hjelpe andre ledere på veien, sier daglig leder Even Nordstrøm og påpeker:


– Og vi er selvsagt i beredskap for selskaper som trenger sparringspartnere i dagene fremover. 


Fem punkter for å håndtere krisesituasjoner
 

1. Sørg for at du forstår situasjonen godt nok – og ta de nødvendige grepene

Det første du som leder må gjøre er å samle nok kunnskap om situasjonen og danne et bilde av hva som kan være mulige konsekvenser for bedriften din på kort-, mellomlang- og lang sikt.


– Jeg husker de første 2-3 dagene av finanskrisen. Vi forstod ikke tidlig nok at det var en krise, sier Nordstrøm som på dette tidspunktet var konsernsjef i A-pressen.


– Heldigvis hentet vi oss inn i tide. Hvis ikke kunne konsekvensene blitt langt mer alvorlig, fortsetter Nordstrøm.


Og historien er full av eksempler på situasjoner hvor ledere var for sent ute med å erkjenne at “dette er en krise”.


– Det er vanskelig å finne en god balanse mellom hensynet til virksomhetens ordinære drift og hvor kraftfulle tiltakene skal være, men sett i bakspeilet er regelen ofte at man tar for lite i – enn motsatt, sier Terje Male som ledet Møller Mobility Group gjennom Volkswagen-skandalen i Norge.


Det aller viktigste i krisesituasjoner er å handle.


– Du må forsøke å stabilisere situasjonen og sette inn de tiltakene du mener er nødvendig, for så å observere effekten og korrigere underveis. Ikke vent for lenge med å handle, fortsetter Male.


2. Du må kartlegge hvem som er interessenter og forstå deres behov

I krisesituasjoner vil dine interessentgrupper ha et stort informasjonsbehov. Ditt eget styre, eiere, kunder, ansatte, leverandører, media, samarbeidsorganisasjoner og myndigheter for å nevne noen. Lag en plan for hvordan du holder løpende kontakt med de viktigste gruppene, hva slags agenda disse har og sørg for at du kan styre informasjonsflyten på en mest mulig effektiv måte.


– Det er ofte her vi ser at mangelfull håndtering gjør krisen enda verre og vanskeligere å håndtere, sier Marianne Bjarstad som har ledet store endringsprosesser og snuoperasjoner innenfor bla. handel og retail.


3. Sikre en god beredskapsplan

De fleste bedrifter og organisasjoner har en beredskapsplan, men ofte er denne utdatert og ikke relevant for den aktuelle krisen bedriften står oppe i. Begynner du arbeidet med å oppdatere rammeverket for beredskapsplanen er du allerede på etterskudd.

I store kriser er derfor erfaringen og anbefalingen følgende:

– Søk bistand for å få det mest grunnleggende på plass, slik at virksomheten kan komme over den første mest kritiske fasen, sier Inge Andersen tidligere generalsekretær i Norges idrettsforbund.


4. Ha krystallklar rollefordeling

I kriser bør det ikke herske tvil om hvem som har ansvaret for de ulike rollene som skal fylles.


– Spør deg selv; har jeg fordelt ansvaret for å håndtere de kartlagte interessentgruppene på en god måte? Har jeg dedikert nok tid, ressurser og tilrettelagt det praktiske for å kunne stå i beredskap? Har vi kunnskapen og kompetansen vi trenger? Det er viktig øvelse, sier Marianne Mazarino Håkonsen som har ledet krevende endringsprosesser for store handels- og eiendomsaktører i Norge.


5. Sørg for løpende kontroll på fakta

I en krisesituasjon er sjelden alle fakta kjent og oppdatert til enhver tid. Ting har tendens til å gå i bølger og ny informasjon kommer for dagen når du minst aner det.


– Det er jo nettopp derfor dette er en krise. Men her kan du forberede deg og lage en solid plan som holder deg løpende oppdatert på fakta i situasjonen, avslutter Bjarstad.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin