Denne uken besøkte distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland Varde Hartmark.

24.11. 2020

-Digital opplæring av ansatte er en viktig lederoppgave

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland var denne uken på bedriftsbesøk hos Varde Hartmark. Tema for besøket: Se og lære hvordan Varde Hartmark har klart seg gjennom koronaperioden med digital istandsetting av virksomheter og medarbeidere i hele Norge.

– Det er fryktelig stas at en statsråd legger merke til arbeidet vi har gjort gjennom en svært krevende periode for norsk næringsliv. At denne statsråden i tillegg har det overordnet ansvaret for digitalisering i Norge gjør meg stolt på vegne av teamet, sier Terje Male, daglig leder i Varde Hartmark.

 

Han minner om at da Norge ble stengt ned i mars, ble digitale verktøy helt avgjørende for å opprettholde aktiviteten og leveransen til kundene.

 

– Tusenvis av medarbeidere i private og offentlige virksomheter deltok på våre kurs, som inneholdt blant annet bruk av digitale verktøy som Microsoft Teams, Zoom og Google-pakken, fortsetter Male.

 

Statsråden likte det hun fikk se og høre.

 

– Jeg blir glad når jeg ser hvordan Varde Hartmark bidrar til at medarbeidere i norske virksomheter øker sin kompetanse på effektiv bruk av digitale arbeidsverktøy. At ansatte behersker disse verktøyene er viktig for egen mestring, men også for at vi skal klare oss gjennom pandemien, sier Hofstad Helleland og fortsetter:

 

– Det skjer en voldsom utvikling innen digitalisering. Derfor er det viktig at ledere passer på at alle ansatte kan ta i bruk de verktøyene virksomheten benytter. Digital opplæring av ansatte er en viktig lederoppgave, påpeker hun.

 

Det ble også tid for å snakke om hvordan regjeringen jobber med å digitalisere Norge. Blant annet arbeider man nå for at alle husstander i Norge får tilgang til høyhastighets-internett.

 

– Vi skal ha en god digital grunnmur i Norge. Derfor har vi nå startet arbeidet med å rulle ut 5G-nettet over hele landet, fortsetter digitaliseringsministeren.

 

Forenkling av offentlige tjenester står også høyt på agendaen.

 

– Et annet digitaliseringsmål for regjeringen er at offentlige tjenester skal bli enklere å bruke og enda mer effektive, sier Hofstad Helleland.

 

Digitalisering vil også spille en nøkkelrolle for Varde Hartmark i fremtiden.

Male mener koronaperioden har forskuttert en utvikling som uansett ville komme.

 

– For oss ligger digital istandsetting i blodet og vi opplever at kundene i enda større grad etterrspør løsninger som er effektive og enkle. At regjeringen legger trykk på at alle kan jobbe hjemmefra med tilgang til høyhastighets-internett og samtidig forenkler sine tjenester viser at vi ikke er alene om å se de digitale mulighetene som ligger i fremtiden, avslutter Male.

Hofstad Helleland på vei inn i podcastinnspilling, under trygg føring av Varde Hartmarks Frode Stang.

Varde Hartmark AS
Hoffsveien 21-23, 0275 Oslo
Postboks 499 Skøyen
0213 Oslo
Tlf: 22 51 75 00
Les mer