8. september 2016

Årets konsulent

Konsulentbransjen gjør Norge mer effektivt og konkurransedyktig

Konsulentbransjen gjør Norge mer effektivt og konkurransedyktig. Og ingen har det siste året skapt sterkere resultater for oppdragsgiverne enn Varde Hartmarks Kari Bente Skarbø.


I forrige uke ble hun foran en samlet bransje kåret til Årets Konsulent for arbeidet hun i spissen for Varde Hartmarks team har gjort for å mobilisere læring og engasjement blant medarbeiderne i matvarekjeden Meny. Kompetansehevingsprogrammet omfatter mer enn 10.000 ansatte, har over MNOK 100 i resultatforbedring som mål.


Det harmoniserer godt med årets store konsulentundersøkelse, der Varde Hartmark etter undersøkelser blant landets største konsulentkjøpere toppet listen blant over alle norske konsulentvirksomheter i kategoriene «Skaper verdi for pengene» og «Sannsynlighet for gjenkjøp».


Skarbø ble tildelt den prestisjetunge utmerkelsen i en kåring arrangert av Virke, Kapital og Konsulentguiden. I juryens begrunnelse heter det blant annet:


«Med slagordet Varde Hartmark får planer til å fly, har selskapet systematisk satset på og bygget opp en egen fagdisiplin: Levendegjøring. Levendegjøring innebærer å balansere harde fag som strategi, analyse og virksomhetsstyring med myke fag som organisasjonsutvikling, lederutvikling, pedagogikk og, markedsføring og kommunikasjon. Kari Bente Skarbø har hatt en tydelig medvirkning i banebrytende konsulentarbeid tuftet på levendegjøring som metode, for å sikre oppdragsgiverne gjennomslag og oppslutning blant medarbeidere og kundens kunder.»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin