Multiconsult
Strategifortellinger
2015-2020

Hvordan ser fremtidsbildet til rådgivende ingeniører ut? Det er knyttet usikkerhet til både makro- og mikroperspektivene. Multiconsult ønsket derfor å gjennomføre en analyse og vurdering av disse forholdene.

De trengte en partner som kunne tegne opp mulige fremtidsbilder, og lage potensielle veikart, som grunnlag for sin fremtidige strategi.

 

Fortsatt lys
Men endringene kommer, også for ingeniørbransjen

LØSNING

Varde Hartmark startet med en grundig kartlegging av mulige påvirkningskrefter. Disse kreftene ble rangert etter viktighet og usikkerhet. Varde Hartmark brukte “Femkraftsmodellen” som verktøy i analysen, som kort fortalt vurderer attraktiviteten til et selskap overfor fem spesifikke bransjekrefter:

Kunder

Leverandører

Fremtidige konkurreter

Substitutter

Konkurrenter

Videre laget Varde Hartmark en analyse av hvordan fremtidsbildene vil påvirke Multiconsults forretningsmodell. Totalt utledet dette arbeidet i en rekke strategiske spørsmålsstillinger som Multiconsult kan benytte som grunnlag i sitt videre strategiarbeid.

RESULTAT

Mulighetsstudiet gir klare føringer for hvilke områder Multiconsult bør fokusere på i inngangen til sin fremtidige strategiprosess. Arbeidet med mulighetsstudien gjorde at Varde Hartmark ble engasjert for videre strategiarbeid.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål knyttet til caset, eller om du ønsker å diskutere andre ting, kontakt oss.

Terje Male

Managing Partner
Tlf: +47 909 19 399
tm@vardehartmark.no