Møller Mobility Group
Hvordan realisere en strategi som alle ansatte skal forstå?

Da vi startet arbeidet med Møller Mobility Group lå det allerede en strategi og retning i bunn for veien videre. Strategien var imidlertid omfattende og komplisert å forstå – spesielt hvis du ikke var en del av ledergruppen. Behovet for bred involvering av alle ansatte og kommunikasjon av strategien internt var undervurdert. Varde Hartmark ble engasjert for å implementere strategien i selskapet og bryte den ned til forståelige biter.

Med andre ord, en typisk oppgave for Varde Hartmark!

Hvordan lage en strategi som blir lest på verkstedet?

LØSNING

Løsningen ble Møller Strategy Room – et digitalt verktøy som gjorde det enklere enn noen gang å holde seg oppdatert på selskapets strategi. Ved å bryte ned de viktigste og mest relevante delene til en digital løsning skapt for alle plattformer, laget vi et styrings- og strategiverktøy som hele Møller Mobility Group forstod og begynte å bruke.

 

For å engasjere de ansatte implementerte vi et konkurranseaspekt til strategirommet; jo bedre oppdatert du var på strategien, jo høyere poengsum fikk du.

 

Et annet aspekt med strategirommet var at det skulle bli enklere for ledelsen å holde de ansatte oppdatert på relevante nyheter i selskapet og fra omgivelsene. Hva kjennetegnet den nye modellen til Volkswagen? Og hva må du huske på ved inngåelse av service-avtaler? Det ga strategirommet svar på.

RESULTAT

Ofte ender strategiprosesser på ledernivå. Det var ikke tilfellet her. Konkurranseaspektet trigget vinnerskaller helt fra verkstedet til styrerommet. Løsningen ble med andre ord et svært populært verktøy.

Mekanikere og selgere fikk en helt ny og bedre forståelse for strategien til selskapet. Likefullt ble strategirommet et sterkt verktøy da lederne skulle formidle retning og veien videre – både internt og eksternt.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål knyttet til caset, eller om du ønsker å diskutere andre ting, kontakt oss.

Grunde Fredriksen

Founding Partner
Tlf: +47 909 26 942
gf@vardehartmark.no