LHL Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Markedsføring, kommunikasjon
LHL Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Markedsføring, kommunikasjon

Landskapet i frivillig sektor er utydelig. Konkurransen fra andre organisasjoner er stor, og fremtiden er usikker. LHL ønsket en gjennomgang av sin kampanjestrategi, en analyse av resultatene fra tidligere kampanjer, og en kartlegging av fremtidige potensielle målgrupper, fokusområder og inntektsstrømmer. Det hele skulle resultere i en vårkampanje som skulle spres i sosiale medier, hovedsakelig via fortjente kanaler. Det var også ønskelig at kampanjebudskapet skulle fremheves i nasjonale medier, ved hjelp av målrettet PR-arbeid.

Previous
Next

Løsning

Varde Hartmark gikk bredt ut i arbeidet, og følgende temaer ble vektlagt:

 • Nåværende kampanjer og inntektskanaler, og oppslutningen rundt disse.
 • Potensielle fremtidige målgrupper og inntektskanaler
 • Potensielle betalingstriggere, først separat, så knyttet opp mot de ulike målgruppene.
 • Vi konstruerte så giverløfter, altså lovnader LHL kan gi til de ulike målgruppene, som også leverer på betalingstriggerne
 • Det ble produsert et tyvetalls kreative kampanjeideer
 • PR-ideer knyttet til de ulike temaene
 • Vi gjennomførte også tre ulike workshops med LHL.
  Previous
  Next
  Click Here
  Click Here
  Previous
  Next

  Resultat

  Resultatet ble en reklamekampanje hvor fire ulike temaer ble vektlagt. Det ble produsert tre reklamefilmer for sosiale medier, og åtte ulike annonseuttak. Vi fikk også et stort oppslag i NRK Søndagsrevyen, med påfølgende nettsak på nrk.no. Nettsaken kan leses her.

  Kontakt oss

  Hvis du har spørsmål knyttet til caset, eller om du ønsker å diskutere andre ting, kontakt oss.

  Grunde Fredriksen

  Partner
  Tlf: +47 909 26 942
  gf@vardehartmark.no