Fellesforbundet
Medlemsvekst, digitalt medlemstilbud
Fellesforbundet
Medlemsvekst, digitalt medlemstilbud

Fellesforbundet er Norges største fagforbund for privat sektor. De har rundt 165 000 medlemmer innen en rekke ulike bransjer, og totalt har forbundet i overkant av 7000 tillitsvalgte. De tillitsvalgte er selve navet i organisasjonen. De er en viktig kilde til medlemsvekst, og til å bringe informasjon og kunnskap til de andre medlemmene. De er den utøvende faktor i forbundets mandat om å ivareta medlemmenes arbeidsvilkår, og å bistå i enkeltsaker. Det er svært viktig at de tillitsvalgte er godt istandsatt til å utføre oppgaven. Likevel viste det seg at nesten 80 prosent av de tillitsvalgte mente de hadde behov for opplæring. Vi kom frem til følgende hovedutfordringer:

Mange tillitsvalgte deltar ikke på kurs
Det er høy utskiftning av tillitsvalgte
Å tilby riktig kursinnhold er vanskelig

Løsning

Fellesforbundet jobber kontinuerlig for å sikre at så de aller fleste saker løses på et så lavt organisatorisk nivå som mulig. Den beste medlemsfordelen de kan tilby sine medlemmer er trygge og gode tillitsvalgte som fyller vervet, og ivaretar medlemmenes interesser, og derigjennom fungerer som gode ambassadører. Et av flere virkemidler som vurderes for å styrke tillitsvalgtapparatet, er utviklingen av en grunnleggende digital tillitsvalgtopplæring, som er tilgjengelig for den tillitsvalgte der han eller hun er, når han eller hun trenger det. Opplæring som engasjerer og mobiliserer.

Resultat

Løsningen ble Veiviseren, den komplette plattformen for tillitsvalgte. I Veiviseren får de tillitsvalgte en digital velkomstpakke, med innføringskurs, kurs innen ulike, relevante temaer, som oppsigelse og permittering, og en komplett verktøyskasse. Innholdet er tilpasset de ulike bransjene som er representert i Fellesforbundet, slik at det hele tiden er relevant for den tillitsvalgte.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål knyttet til caset, eller om du ønsker å diskutere andre ting, kontakt oss.

Stefan Elston

Seniorkonsulent
Tlf: +47 484 14 008
se@vardehartmark.no