KONSULENTGUIDEN 2016: VARDE HARTMARK SKAPER MEST VERDI FOR SINE KUNDER

I Varde Hartmark tror vi på det unike samspillet mellom tall og mennesker. Vår visjon er å sette en ny standard for problemløsing og strategirealisering. Gjennom å kombinere harde og myke fagdisipliner får vi tall og folk til å spille sammen, og strategier og planer til å fly. Det opplever ikke bare vi. Det opplever også kundene våre. Konsulentguidens undersøkelse blant 642 innkjøpere av konsulenttjenester viser nemlig at vi er det selskapet som leverer mest verdi og at vi er blant landets tre mest attraktive selskaper å jobbe med innen management consulting. Les mer om undersøkelsen her.

Varde Hartmark er spesialisert innen strategirealisering; evnen til å istandsette for, og gjennomføre, varige og målbare endringer. Endringer som skal bidra til å realisere våre oppdragsgiveres mål, enten det er snakk om bunnlinje eller et samfunnsoppdrag. Endringer som virker. Har du lyst til å jobbe med oss? Les mer her

Vi får planer til å fly

Som regel er det ikke en ny plan eller strategi våre oppdragsgivere trenger, men hjelp til å realisere den strategien som allerede er lagt. Vi fokuserer på strategirealisering med målbar effekt. Strategirealisering handler om å få tall og mennesker til å spille sammen. Det handler om styring og endring.

Dine utfordringer

Hva er din hovedutfordring?

Her er typiske utfordringer vi stadig møter hos våre oppdragsgivere, enten de befinner seg i privat eller offentlig sektor. Dette er utfordringer som enten hver for seg eller til sammen utgjør hindringer for å lykkes i å realisere virksomhetens strategi. Kjenn deg igjen i noen av de utfordringene vi har løst.

Aktuelt

Årets konsulent i Norge!

Konsulentbransjen gjør Norge mer effektivt og konkurransedyktig. Og ingen har det siste året skapt sterkere resultater for oppdragsgiverne enn Varde Hartmarks Kari Bente Skarbø.

Les mer

Varde Hartmark skaper mest verdi

Varde Hartmark er det selskapet innen management consulting som skaper mest verdi, og er også blant landets tre mest attraktive konsulentmiljøer å samarbeide med. Det viser Konsulentguidens årlige undersøkelse blant 642 kjøpere av konsulenttjenester.

Les mer

Kontakt oss

  • Tel. +47 22 51 75 00
  • Kart: Hoffsveien 21/23, 0275 Oslo
  • Post: Postboks 499 Skøyen, 0213 Oslo
  • Besøk: Hoffsveien 21/23, 0275 Oslo